Vol 18, No 3 (2016)

JURNAL BIOSAINS PASCASARJANA UNAIR

Table of Contents

Articles

Abstract views = 77 times | views = 206 times
Myrna Budi Resmawati
PDF
Abstract views = 405 times | views = 843 times
Livia Elsa
PDF
Abstract views = 548 times | views = 567 times
Ni Putu Puniari Eka Putri
PDF
Abstract views = 140 times | views = 365 times
Widya Pratiwi
PDF
Abstract views = 145 times | views = 306 times
Elfred Rinaldo Kasimo
PDF
Abstract views = 176 times | views = 883 times
Komang Ari Gunapria Darmapatni
PDF
Abstract views = 479 times | views = 498 times
Oktarina Surfianti
PDF