(1)
Widyawati, R. A.; Kurniawan, A. Pengaruh Paparan Media Sosial Terhadap Perilaku Self-Harm Pada Pengguna Media Sosial Emerging Adulthood. BRPKM 2021, 1, 120-128.