Kristiana, A. I., M. G. Halim, and R. Adawiyah. “Pewarnaan Titik Ketakteraturan Lokal Inklusif Pada Keluarga Graf Unicyclic”. Contemporary Mathematics and Applications (ConMathA), vol. 4, no. 1, Mar. 2022, pp. 15-27, doi:10.20473/conmatha.v4i1.33607.