[1]
Handini, I.P. and Chalidyanto, D. 2015. Customer Gap Pelayanan BPJSKesehatan Center. Indonesian Journal of Health Administration (Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia). 3, 2 (Jul. 2015), 161–169. DOI:https://doi.org/10.20473/jaki.v3i2.2015.161-169.