AISHA NURUL FADILLA; DEFA AN NUUR KUSUMAJAKTI; RANGGA MAULANA FAUZI. Analisis Pengaturan Living Law dalam RUU KUHP yang Dituangkan pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi. Jurist-Diction, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 223–244, 2024. DOI: 10.20473/jd.v7i2.56121. Disponível em: https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/56121. Acesso em: 25 jul. 2024.