Aisha Nurul Fadilla, Defa An Nuur Kusumajakti, and Rangga Maulana Fauzi. “Analisis Pengaturan Living Law Dalam RUU KUHP Yang Dituangkan Pada Peraturan Daerah Ditinjau Berdasarkan Konstitusi”. Jurist-Diction, vol. 7, no. 2, Apr. 2024, pp. 223-44, doi:10.20473/jd.v7i2.56121.