[1]
Halimah, N. and Zaki, I. 2020. SOCIAL CAPITAL MANAGEMENT IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE (CASE STUDY OF BAALUL MAAL HIDAYATULLAH SURABAYA). Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. 7, 5 (Jul. 2020), 842–851. DOI:https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp842-851.