[1]
Afdhal, M. and Faizah, S.I. 2017. Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. 3, 6 (Jan. 2017), 490–503. DOI:https://doi.org/10.20473/vol3iss20166pp490-503.