Wardani, D. R., & Faizah, S. I. (2020). KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP SAWAH PADA PENERAPAN AKAD MUZARA’AH DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARI’AH DI TULUNGAGUNG. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 6(7), 1450–1461. https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461