Halimah, N., & Zaki, I. (2020). SOCIAL CAPITAL MANAGEMENT IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE (CASE STUDY OF BAALUL MAAL HIDAYATULLAH SURABAYA). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 7(5), 842–851. https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp842-851