Wardani, Dias Rizqi, and Siti Inayatul Faizah. 2020. “KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP SAWAH PADA PENERAPAN AKAD MUZARA’AH DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARI’AH DI TULUNGAGUNG”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 6 (7):1450-61. https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1450-1461.