Afdhal, Muhammad, and Siti Inayatul Faizah. 2017. “Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 3 (6):490-503. https://doi.org/10.20473/vol3iss20166pp490-503.