Afdhal, M. and Faizah, S. I. (2017) “Proses Kegiatan Penghimpunan Dan Distribusi Wakaf Tunai Di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 3(6), pp. 490–503. doi: 10.20473/vol3iss20166pp490-503.