Wardani, D. R., and S. I. Faizah. “KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP SAWAH PADA PENERAPAN AKAD MUZARA’AH DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARI’AH DI TULUNGAGUNG”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, vol. 6, no. 7, Jan. 2020, pp. 1450-61, doi:10.20473/vol6iss20197pp1450-1461.