Halimah, N., and I. Zaki. “SOCIAL CAPITAL MANAGEMENT IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE (CASE STUDY OF BAALUL MAAL HIDAYATULLAH SURABAYA)”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, vol. 7, no. 5, July 2020, pp. 842-51, doi:10.20473/vol7iss20205pp842-851.