Enggardini, R. V., and M. Q. Fauzy. “Kesejahteraan Karyawan Perspektif Maqashid Syariah Pada Pusat Penelitian Kopi Dan Kakao”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, vol. 4, no. 8, Dec. 2017, pp. 599-12, doi:10.20473/vol4iss20178pp599-612.