Wardani, Dias Rizqi, and Siti Inayatul Faizah. “KESEJAHTERAAN PETANI PENGGARAP SAWAH PADA PENERAPAN AKAD MUZARA’AH DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARI’AH DI TULUNGAGUNG”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan 6, no. 7 (January 17, 2020): 1450–1461. Accessed October 2, 2022. https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/12578.