(1)
Nugroho, P. M. P.; Farikhah, J. A.; Fahira, P. A.; Adjipersadani, G.; Nafila, A. L.; Muttaqien. Analisis Strategi Arktik Indonesia Berbasis SDGs Ke-13: Isu Penggunaan Jalur Perdagangan Maritim Kawasan Arktik. JHI 2022, 15, 253-273.