Nugroho, P. M. P., Farikhah, J. A., Fahira, P. A., Adjipersadani, G., Nafila, A. L., & Muttaqien. (2022). Analisis Strategi Arktik Indonesia Berbasis SDGs Ke-13: Isu Penggunaan Jalur Perdagangan Maritim Kawasan Arktik. Jurnal Hubungan Internasional, 15(2), 253–273. https://doi.org/10.20473/jhi.v15i2.38987