Dwirastina, Mirna, Etty Riani, and Agnes Puspita Sudarmo. “Riparian Tree Vegetation Diversity Salah Nama Island in Banyuasin, South Sumatera”. Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan 13, no. 2 (September 28, 2021): 297–306. Accessed October 7, 2022. https://e-journal.unair.ac.id/JIPK/article/view/26476.