Ardy, Carolina, Iwan Sahrial Hamid, Aditya Yudhana, and Widjiati Widjiati. 2020. “Pengaruh Paparan Uap Rokok Elektrik Terhadap Gambaran Histopatologi Organ Pulmo Tikus Putih (Rattus Norvegicus)”. Jurnal Medik Veteriner 3 (1):38-44. https://doi.org/10.20473/jmv.vol3.iss1.2020.38-44.