Vol 3, No 1 (2020)

April

Table of Contents

Front Matter

Front Cover, Editorial Board, Peer Reviewers, Acknowledgments
Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama
PDF
i-iv

Back Matter

Indexing, Subscribed Form, Guidelines for Author, Back Cover
Faisal Fikri, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama
PDF
v-ix

Original Research

Abdul Latif Muhammad, Jola Rahmahani, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Iwan Sahrial Hamid, Faisal Fikri, Ratih Novita Praja
PDF
1-8
Karina Ayu Nilamsari, Nurmawati Fatimah, Gwenny Ichsan Prabowo
PDF
9-16
Ayu Riza Umama, Tjuk Imam Restiadi, Ragil Angga Prastiya, Erma Safitri, Amung Logam Saputro, Aditya Yudhana, Wiyanto Haditanojo
PDF
17-24
Rizka Wulan Cahya, Ira Sari Yudaniayanti, Prima Ayu Wibawati, Maya Nurwartanti Yunita, Nusdianto Triakoso, Amung Logam Saputro
PDF
25-30
Yusuf Ridwan, Fadjar Satrija, Ekowati Handharyani
PDF
31-37
Carolina Ardy, Iwan Sahrial Hamid, Aditya Yudhana, Widjiati Widjiati, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Faisal Fikri
PDF
38-44
Qonita Bajuber, Danti Nur Indiastuti, Edward Kusuma
PDF
45-50
Adinda Dilla Pribadi, Aditya Yudhana, Sri Chusniati
PDF
51-56
Ana Qonitatillah, Kristanti Wanito Wigati, Roedi Irawan
PDF
57-64
Nurmitasari Rahmadhani, Ira Sari Yudaniayanti, Amung Logam Saputro, Nusdianto Triakoso, Prima Ayu Wibawati, Aditya Yudhana
PDF
65-75
Nena Ristra Dewinta, Indri Safitri Mukono, Arifa Mustika
PDF
76-81
Rangga Yulianto, Nusdianto Triakoso, Amung Logam Saputro, Boedi Setiawan, Aditya Yudhana, Bodhi Agustono
PDF
82-88
Nida’ Fahima Amatullah, Nurmawati Fatimah, Bambang Herwanto
PDF
89-94
Pradipta Reza Syahruna, Arifa Mustika, Muhammad Faizi
PDF
95-100
Dinda Dwi Prastika, Boedi Setiawan, Amung Logam Saputro, Ira Sari Yudaniayanti, Prima Ayu Wibawati, Faisal Fikri
PDF
101-107
Fachrur Rozi, Jola Rahmahani, Muhammad Thohawi Elziyad Purnama, Iwan Sahrial Hamid, Aditya Yudhana, Ratih Novita Praja
PDF
108-113
Anita Dwi Andriani, Widya Paramita Lokapirnasari, Balqis Karimah, Sri Hidanah, M. Anam Al-Arif, Soeharsono Soeharsono, Nenny Harijani
PDF
114-122

Case Report

Widya Ayu Kusuma, Aditya Yudhana, Anita Andriyani, Vivi Oktaviana, Nadya Amanda Chaerunisa
PDF
123-126
Rahayu Carlis Savitri, Vivi Oktaviana, Faisal Fikri
PDF
127-131

Community Empowerment

Suciyono Suciyono, Mohammad Faizal Ulkhaq, Prayogo Prayogo, Rakian Rizki Dermawan, Dian Putri Apriliani, Novia Salmatin, Muhammad Hilmy Maulana, Dinda Yuni Istanti
PDF
132-137