Rustan, D. R. H. P. “Dissensus Efforts in Kawali Dan Pistol by Alfian Dippahatang”. Lakon : Jurnal Kajian Sastra Dan Budaya, vol. 11, no. 1, June 2022, doi:10.20473/lakon.v11i1.36835.