[1]
Sari, H., Hasbi, A.R. and Palangngan, S.T. 2020. The function of the educational value in the ma’parapa (silence) text in the process of the rampanan kapa’ (wedding ceremony). Masyarakat, Kebudayaan dan Politik. 33, 3 (Sep. 2020), 309–320. DOI:https://doi.org/10.20473/mkp.V33I32020.309-320.