Hanif, A. and Subekti, D. (2021) “Implementation of nagari expansion policy in Nagari Preparation for Koto Gadang Jaya, Kinali District, West Pasaman Regency”, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 34(4), pp. 446–458. doi: 10.20473/mkp.V34I42021.446-458.