Hanif, A., and D. Subekti. “Implementation of Nagari Expansion Policy in Nagari Preparation for Koto Gadang Jaya, Kinali District, West Pasaman Regency”. Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik, vol. 34, no. 4, Dec. 2021, pp. 446-58, doi:10.20473/mkp.V34I42021.446-458.