1.
Widayati A, Islam MS. Korelasi Kadar HMGB1 dalam Serum dengan Derajat Fungsional Neurologik yang Diukur dengan NIHSS pada Pasien Stroke Trombotik Akut. AKSONA [Internet]. 2021 Jul. 30 [cited 2024 Jun. 14];1(1):49-52. Available from: https://e-journal.unair.ac.id/aksona/article/view/35340