Vol 20, No 1 (2018)

Table of Contents

JURNAL BIOSAINS PASCASARJANA UNAIR

Abstract views = 187 times | views = 426 times
Yusri Dwi Lestari
PDF
Abstract views = 276 times | views = 320 times
Eka Deviany Widyawaty
PDF
Abstract views = 350 times | views = 1550 times
Ahyana Fitrian
PDF
Abstract views = 254 times | views = 1191 times
Halia Wanadiatri
PDF
Abstract views = 196 times | views = 397 times
Lili Soetjipto
PDF
Abstract views = 258 times | views = 612 times
Niswatun Chasanah
PDF
Abstract views = 119 times | views = 333 times
Stefani Angel Kumalasari
PDF